ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 września 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 10:21:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 września 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Izb Rolniczych na temat suszy i szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną (dziki, wilki).
6. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie
7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 – 2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dubeninki.
12.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
13.Informacja o złożonych wnioskach radnych i sołectw w sprawie wprowadzenia zadań własnych do projektu budżetu gminy na 2019r.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zamknięcie obrad.    
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Rudziewicz 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 10:21:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 10:24:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 10:24:11
Artykuł był wyświetlony: 178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyłożeniu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 08:01:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ciołek Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Gołdapski Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 08:01:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 08:02:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 08:03:36
Artykuł był wyświetlony: 168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 11 września 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-05 16:27:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 11 września 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kulturyw Dubeninkach.
 
  Porządek posiedzenia Komisji: 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:   
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 – 2028.   
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.    
3) ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki.
3. Analiza informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-05 16:27:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-05 16:27:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-05 16:27:28
Artykuł był wyświetlony: 310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-04 14:20:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Święcki Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Data wprowadzenia do BIP 2018-09-04 14:20:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 14:22:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-04 14:22:36
Artykuł był wyświetlony: 324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie wszczęcia postępowania.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 15:11:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 15:11:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 15:12:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 15:12:55
Artykuł był wyświetlony: 570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-21 14:14:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2018-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-08-21 14:14:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-21 14:16:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-21 14:16:09
Artykuł był wyświetlony: 593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku informuje.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-20 10:24:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Święcki Data wytworzenia informacji: 2018-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Święcki Data wprowadzenia do BIP 2018-07-20 10:24:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-20 10:26:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-20 10:26:24
Artykuł był wyświetlony: 1055 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Rogajny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-17 11:57:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-07-17 11:57:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 11:58:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 11:58:12
Artykuł był wyświetlony: 1114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 12:36:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 12:36:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 12:38:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 12:38:12
Artykuł był wyświetlony: 1648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 10:27:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-06-15 10:27:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 10:30:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 10:30:29
Artykuł był wyświetlony: 1673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu