ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 09:04:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 09:04:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 09:06:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 09:06:06
Artykuł był wyświetlony: 49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki dotyczące inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, w miejscowości Linowo, gm. Dubeninki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 17:17:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2017-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 17:17:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 17:18:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 17:18:52
Artykuł był wyświetlony: 297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Barszcz Sosnowskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 08:01:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Główny Inspektorat Sanitarny Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Główny Inspektorat Sanitarny Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 08:01:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 08:03:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 08:03:51
Artykuł był wyświetlony: 414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Główny Lekarz Weterynarii informuje:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-07 08:12:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:
- afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;
- choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;
- afrykański pomór świń, który nie jest grożny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Główny Lekarz Weterynarii Data wytworzenia informacji: 2017-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Główny Lekarz Weterynarii Data wprowadzenia do BIP 2017-07-07 08:12:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-07 08:12:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-07 08:12:45
Artykuł był wyświetlony: 518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XXIV sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 29.06.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-22 11:13:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2017r. o godz. 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego w Dubeninkach.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Żytkiejmach.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie  pomocy rzeczowej  i zasiłku celowego na ekonomiczne  usamodzielnienie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego przyznawane pod  warunkiem zwrotu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki za rok 2016.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy w kadencji 2014-2018.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Rady Gminy.
16.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu; Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za okres od 01 stycznia 2017r. do 28 czerwca 2017r.
17.Sprawy różne.
18.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
19.Zamknięcie obrad.   
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Rudziewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-22 11:13:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-22 11:13:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 11:13:26
Artykuł był wyświetlony: 746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 14.06.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 09:07:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 09:07:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 09:09:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 09:09:09
Artykuł był wyświetlony: 828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dubeninki w dniu 20.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 12:40:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu  Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Wyjazd do miejscowości Łoje w celu zapoznania się z nową technologią budowy dróg.
4. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:    
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.    
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.    
3) zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego w Dubeninkach.    
4) zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Żytkiejmach.    
5) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych.
6) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej i zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu.
7) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki za rok 2016.
5. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu projektów uchwał w sprawie:    
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.    
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
6. Zaopiniowanie przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego projektów uchwał w sprawie:    
1) zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego w Dubeninkach.    
2) zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Żytkiejmach.
7. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Oświaty i Kultury projektów uchwał w sprawie:    
1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej izasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego oraz zasiłku    celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu.
3) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki za rok 2016.
8. Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie uchwały określającej ilościowe składyKomisji stałych Rady Gminy Dubeninki.
9. Sprawy różne.
10.Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-13 12:40:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-13 12:40:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 12:40:18
Artykuł był wyświetlony: 836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XXIII sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 31.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-16 10:00:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2017r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dubeninki.
6. Informacja Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dubeninki.
7. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
10.Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
11.Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2016 i zaopiniowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za 2016 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.16.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
17.Sprawy różne.
18.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
19.Zamknięcie obrad.  
 
Przewodniczący Rady Gminy
 Stanisław Rudziewicz 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-16 10:00:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-16 10:00:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-16 10:00:48
Artykuł był wyświetlony: 1214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 09.05.2017r. o godzinie 9:30 w GCK w Dubeninkach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-04 08:38:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 09 maja 2017r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:    
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028    
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
3.  Ocena wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2016r.
4.  Analiza informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017r.
5.  Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.).  
 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Marianna Gąglewska


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 08:38:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 08:38:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-04 08:38:48
Artykuł był wyświetlony: 1328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w dniu 4 maja 2017r. o godzinie 9:30

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-02 08:47:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2017r o godz. 9:30  w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r, sprawozdania finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.
3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016r i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.    
 
Niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz.446 z póź. zm.).   
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Mentel

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-02 08:47:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-02 08:47:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-02 08:47:49
Artykuł był wyświetlony: 1341 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu