ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20.11.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 12:21:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu20 listopada 2017r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. 
Porządek posiedzenia Komisji: 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wyjazd w teren celem zapoznania się z wykonanymi pracami na drogach gminnych i mieniu komunalnym oraz wybór drogi rolniczej do modernizacji w 2018r.
3. Sprawy różne
4. Zamknięcie posiedzenia.   
 
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowejw celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2017.r, poz. 1875). 
 
Przewodnicząca KomisjiRozwoju Gospodarczego,
Budżetu,Rolnictwa i Porządku Publicznego  
Marianna Gąglewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 12:21:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 12:21:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 12:21:48
Artykuł był wyświetlony: 37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 13.11.2017r. w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 13:11:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 13:11:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 13:13:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 13:13:23
Artykuł był wyświetlony: 87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XXVI sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 10.11.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 09:46:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 listopada 2017r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXV/193/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żytkiejmach.
11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubeninkach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
13.Sprawy różne.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
15.Zamknięcie obrad.     
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Rudziewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 09:46:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 09:48:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 09:48:19
Artykuł był wyświetlony: 292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego w dniu 31.10.2017r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-26 10:49:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 31 października 2017r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:               
1) zmieniająca uchwałę Nr XXV/193/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na  2017r.               
2) określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.               
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wŻytkiejmach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żytkiejmach.
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wDubeninkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubeninkach.
3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawie:                1) zmieniająca uchwałę Nr XXV/193/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.               
2) określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
4. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego projektu uchwał w sprawie:               
1). stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żytkiejmach.               
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubeninkach.
5. Analiza wykonania budżetu Gminy  Dubeninki za trzy kwartały 2017r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia. 
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowejw celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2017.r, poz. 1875). 
 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Rolnictwa i Porządku Publicznego  
Marianna Gąglewska               
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-26 10:49:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-26 10:49:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 10:49:19
Artykuł był wyświetlony: 418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XXV sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 28.09.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-21 13:45:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2017r. o godz. 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Starostwa Powiatowego w Gołdapi na temat zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Dubeninki.
8. Zapoznanie się z aktualną sytuacją dotyczącą zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy-informacja Optimy Sp. z o.o. w Olecku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017- 2028.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dubeninki instrumentem płatniczym.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
16.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
17.Informacja o złożonych wnioskach radnych i sołectw w sprawie wprowadzenia zadań własnych do projektu budżetu gminy na 2018r.
18.Sprawy różne.
19.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
20.Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Rudziewicz
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-21 13:45:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 13:49:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 10:52:00
Artykuł był wyświetlony: 1025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 20.09.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-15 12:19:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 20 września 2017r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:    
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.    
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.    
3) przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągówgminnych.    
4) ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki.    
5) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dubeninki instrumentem płatniczym.
6) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
7) zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  projektów uchwał w sprawie:    
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.    
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.    
3) przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągówgminnych.    
4) ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki.    
5) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dubeninki instrumentem płatniczym.
6) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
7) zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
4. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
5. Zaopiniowanie przez Komisję Rewizyjną projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
6. Analiza wykonania budżetu Gminy Dubeninki za I półrocze 2017r.
7. Zapoznanie z wnioskami złożonymi do Rady Gminy Dubeninki przez Klub Aktywnych Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.). 
 
Przewodnicząca KomisjiRozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Rolnictwa i Porządku Publicznego  
Marianna Gąglewska
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 12:19:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 12:19:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-15 12:20:45
Artykuł był wyświetlony: 1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-14 12:26:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ciołek Data wytworzenia informacji: 2017-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ciołek Data wprowadzenia do BIP 2017-09-14 12:26:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-14 12:28:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-14 12:28:07
Artykuł był wyświetlony: 1146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat w sprawie przeprowadzenia szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 11:05:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 11:05:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 11:07:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 11:07:31
Artykuł był wyświetlony: 1340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 09:04:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 09:04:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 09:06:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 09:06:06
Artykuł był wyświetlony: 1666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki dotyczące inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, w miejscowości Linowo, gm. Dubeninki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 17:17:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2017-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 17:17:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 17:18:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 17:18:52
Artykuł był wyświetlony: 1899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu