ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Rogajny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-17 11:57:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-07-17 11:57:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 11:58:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 11:58:12
Artykuł był wyświetlony: 12 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 12:36:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 12:36:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 12:38:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 12:38:12
Artykuł był wyświetlony: 550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 10:27:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-06-15 10:27:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 10:30:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 10:30:29
Artykuł był wyświetlony: 571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 12:18:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. 
 
 
Porządek posiedzenia Komisji: 
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie się z  projektem ”Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dubeninki” w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Tobellus Duży Stańczyki.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 12:18:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 12:18:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 12:19:03
Artykuł był wyświetlony: 714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie przebudowy mostu w miejscowości Stańczyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 09:46:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 09:46:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 09:47:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 09:47:42
Artykuł był wyświetlony: 737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XXXI sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 20 czerwca 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 08:52:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 czerwca 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Nadleśnictwa Gołdap na temat zabezpieczenia terenów leśnych przed wydostawaniem się zwierzyny leśnej na pola i drogi.
6. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie
7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2017r.
9. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
10.Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie:       
1) wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2017,      
2) zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium za 2017 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 – 2028.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki na rok 2017.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania diet sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy.
21.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Zamknięcie obrad.   
 
Przewodniczący Rady Gminy
 Stanisław Rudziewicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 08:52:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 08:54:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 08:54:41
Artykuł był wyświetlony: 745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 08:40:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji: 
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:   
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 – 2028.   
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.   
3) zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki.   
4) zasad przyznawania diet sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy.   
5) przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy.   
6) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki na rok 2017.   
7) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków    częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.    
8) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki.
3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 – 2028.   
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.    
3) zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki.    
4) zasad przyznawania diet sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy.    
5) przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy.
4. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego projektów   uchwał w sprawie:    
1) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki na rok 2017.    
2) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.    
3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki
5. Ocena wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2017r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 08:40:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 08:40:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 08:40:40
Artykuł był wyświetlony: 869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta Gminy Dubeninki w sprawie obowiązku podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 14:16:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na rady gmin nałożono obowiązek podjęcia w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (9 marca 2018 r.) uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Zarządzeniem Nr 285/2018 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 07 maja 2018r. uruchomiono konsultacje społeczne wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje potrwają od 15 maja do 28 maja 2018 r.
Przed podjęciem wspomnianej uchwały, rada gminy zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jed. Dz.U z 2016r. poz. 487 ze zm.) zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. W związku z powyższym w poszczególnych sołectwach w terminie od 01 czerwca do 12 czerwca 2018r. zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie.
Harmonogram zebrań wiejskich:
Data
zebrania
Godz.
zebrania
Sołectwo
Miejsce zebrania
1.06.2018
1000
Będziszewo
m. sołtysa
3.06.2018
1600
Błąkały
Remiza OSP
10.06.2018
1900
Skajzgiry
m. sołtysa
2.06.2018
1700
Przerośl Gołdapska
plac zabaw
3.06.2018
1600
Żabojady
m. sołtysa
8.06.2018
1000
Błędziszki
m. sołtysa
6.06.2018
1400
Linowo
świetlica
6.06.2018
1300
Kiepojcie
m. sołtysa
5.06.2018
1900
Maciejowięta
m. sołtysa
9.06.2018
1900
Stańczyki
m. sołtysa
5.06.2018
1100
Rogajny
m. sołtysa
2.06.2018
1900
Czarne
świetlica
3.06.2018
1400
Budwiecie
m. sołtysa
10.06.2018
1400
Pluszkiejmy
remiza OSP
2.06.2018
1800
Żytkiejmy
świetlica
7.06.2018
1000
Cisówek
remiza OSP
3.06.2018
1600
Białe Jeziorki
m. sołtysa
5.06.2018
1800
Dubeninki
Gminne Centrum Kultury
11.06.2018
1000
Degucie
m. sołtysa
10.06.2018
1900
Kiekskiejmy
świetlica w Wobałach
4.06.2018
1230
Lenkupie
m. sołtysa

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Miler Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 14:16:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 14:16:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 14:16:34
Artykuł był wyświetlony: 930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 08:45:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 08:45:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 08:47:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 08:47:17
Artykuł był wyświetlony: 950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie oddział w Gołdapi informuje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 11:07:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dojlido-Wutkie Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 11:07:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 11:09:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 11:09:35
Artykuł był wyświetlony: 982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu