ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 08:22:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 08:22:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 08:24:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 08:24:15
Artykuł był wyświetlony: 5 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 12:50:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 12:50:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 12:52:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 12:52:09
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 11:53:48

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Pogorzelski Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 11:53:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 11:55:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 11:55:24
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie oddział w Gołdapi informuje.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 11:59:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Dojlido-Wutkie Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dojlido-Wutkie Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 11:59:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 12:01:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 09:27:57
Artykuł był wyświetlony: 220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 09:38:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi na temat bezrobocia w gminie Dubeninki na tle Powiatu Gołdapskiego.
6. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/221/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 – 2028.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r.
11.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.Zamknięcie obrad.     
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Rudziewicz


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 09:38:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 09:39:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 09:39:20
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, w miejscowości Rogajny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-04 08:26:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Goljanek Data wytworzenia informacji: 2018-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2018-05-04 08:26:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-04 08:29:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-04 08:29:32
Artykuł był wyświetlony: 315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-30 11:56:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2018r. o godz. 8:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.  
 
Porządek posiedzenia Komisji: 
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1) zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/221/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.   
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 – 2028.   
3) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.
3. Analiza informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2018r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-30 11:56:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-30 11:56:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-30 11:56:30
Artykuł był wyświetlony: 360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 13:23:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Możdzierz Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Możdzierz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 13:23:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 13:25:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 13:25:13
Artykuł był wyświetlony: 385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 11:26:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
 
Porządek posiedzenia Komisji: 
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r., sprawozdania   finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2017.
3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2017r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 11:26:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 11:27:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 11:27:41
Artykuł był wyświetlony: 446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie oddział w Gołdapi informuje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 14:00:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Dojlido-Wutkie Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dojlido-Wutkie Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 14:00:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 14:01:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 14:01:57
Artykuł był wyświetlony: 492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu