ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-24 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 Zarządzenie 204/2017 Obowiązujący
2 2017-05-17 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Urzędzie Gminy w Dubeninkach. Zarządzenie 203/2017 Obowiązujący
3 2017-04-27 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zarządzenie 202/2017 Obowiązujący
4 2017-04-27 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028 Zarządzenie 201/2017 Obowiązujący
5 2017-04-21 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Zarządzenie 200/2017 Obowiązujący
6 2017-04-12 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej rolniczej, Nr 140033 we wsi Wobały” Zarządzenie 199/2017 Obowiązujący
7 2017-04-11 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Zarządzenie 198/2017 Obowiązujący
8 2017-03-28 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Dubeninki Zarządzenie 197/2017 Obowiązujący
9 2017-03-28 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarządzenie 196/2017 Obowiązujący
10 2017-03-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie statutu sołectwa Żytkiejmy XXII/173/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu