ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności cyfrowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dubeninki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.
 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej ( po skanowaniu/OCR)
 
Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy adres: ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki
Budynek usytuowany jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 651 (DW651) łączącej drogę krajową nr 65 w Gołdapi z drogą wojewódzką nr 653 w Sejnach.
Z prawej strony budynku jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą dwa wejścia, drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Przed wejściami do budynku znajdują się niewysokie betonowe podesty. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub skorzystaniu z dzwonka przy drzwiach.
Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.
Po lewej stronie budynku znajdują się:
na parterze - Urząd Stanu Cywilnego, sala ślubów
na piętrze – Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Sekretariat, Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, Referat Organizacyjno – Prawny, Biuro Rady.
Piętro budynku nie jest przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.
Po prawej stronie budynku znajdują się:
na parterze – Skarbnik Gminy, Finanse, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej.  
Po wejściu do budynku w pomieszczeniach biurowych na poziomie parteru można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu / pracownika.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Furtan.
 • E-mail:
 • Telefon: 876158136
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Dubeninki
 • Adres: Dębowa 27 19-504 Dubeninki
 • E-mail:
 • Telefon: 876158137
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Furtan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 14:47:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 14:48:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-30 12:38:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »