ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.06.2024 r, o godz. 09:30 w remizie strażackiej OSP w Dubeninkach odbędzie się III sesja Rady Gminy Dubeninki.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.06.2024 r, o godz. 09:30 w remizie strażackiej OSP w Dubeninkach odbędzie się III sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z II sesji.
4.    Informacja Zarządu Powiatu Gołdapskiego.
5.    Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7.    Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dubeninki w roku 2023.
8.    Debata nad raportem o stanie Gminy Dubeninki w roku 2023.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dubeninki.
10.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2023 rok.
a)    Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2023 rok.
b)    Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2023.  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2023 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:
a)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
b)    przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium za 2023 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2024 roku.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata
2024 – 2028.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 r.
19.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.
20.    Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
21.    Zapytania sołtysów.
22.    Zapytania radnych.
23.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
24.    Wolne wnioski i informacje.
25.    Zamknięcie obrad.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-13 23:36:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-13 23:38:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 23:59:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.06.2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Balczun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-13 23:18:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-13 23:20:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 23:28:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 9:00 w remizie strażackiej OSP w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)    przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2023,
2)    powołania doraźnej Komisji Statutowej,
3)    przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dubeninki,
4)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2024 – 2028,
5)    zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 r.
3.  Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wierzchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-23 21:31:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-23 21:31:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-23 21:31:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2024 r, o godz. 09:30 w remizie strażackiej OSP w Dubeninkach odbędzie się II sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad

Akapit nr 1 - brak tytułu

    1. Otwarcie obrad.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
    4. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
    6. Podjęcie uchwał w sprawie:
            1) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2023,
            2) powołania doraźnej Komisji Statutowej,
            3) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dubeninki,
            4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2024 – 2028,
            5) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 r.
    7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.
    8. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
    9. Zapytania sołtysów.
    10. Zapytania radnych.
    11. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
    12. Wolne wnioski i informacje.
    13. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-23 21:19:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-23 21:27:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-23 21:27:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2024 r. poz. 572) w nawiązaniu do art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2024 r. poz. 399). zawiadamiam mieszkańców i instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Dubeninki, że w dniu 22 maja 2024 r. została wydana decyzja znak IGP.6233.2.2.2024 zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bytowych na terenie gminy Dubeninki z wyłączeniem opróżniania z przydomowych szamb oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków dla:
WCTRON Sp. z o.o. ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław. Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dubeninki oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Balczun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 22:45:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 22:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 22:52:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 20.05.2024 r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r., sprawozdania   finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2023.
3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za 2023 r.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 15:16:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 15:16:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 15:17:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.05.2024 r, o godz. 12:00 w remizie strażackiej OSP w Dubeninkach odbędzie się I sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek obrad I sesji ustalony przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II przedstawia się następująco:
  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Dubeninki.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Dubeninki.
  4. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Wójtowi Gminy Dubeninki zaświadczenia o wyborze.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Dubeninki.
  6. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Dubeninki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-02 12:57:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-02 12:57:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-02 12:57:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Olszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-26 15:28:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-26 15:32:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26 15:32:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2024 r, o godz. 12:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XL sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Dubeninki w gminie Dubeninki,
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żytkiejmy w gminie Dubeninki,
4)    zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 r.
7.    Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
8.    Zapytania sołtysów.
9.    Zapytania radnych.
10.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Podsumowanie kadencji Rady Gminy Dubeninki 2018 – 2024.
13.    Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-29 11:40:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-29 11:41:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29 11:42:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Dubeninki w gminie Dubeninki,
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żytkiejmy w gminie Dubeninki,
4)    zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 r.
3.  Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wierzchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-29 11:30:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-29 11:30:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29 11:30:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji