ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w formie publicznego obwieszczenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-27 08:29:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-27 08:30:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 08:30:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sielicka-Werner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 15:06:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 15:06:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 15:08:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sielicka-Werner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 15:03:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 15:04:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 15:04:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Bogdanowicz - Kordjak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 13:46:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 13:47:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 13:47:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Święcki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-12 12:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-12 12:10:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-12 12:10:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.09.2023 r, o godz. 09:30 w remizie strażackiej OSP w Dubeninkach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.09.2023 r, o godz. 09:30 w  remizie strażackiej OSP w Dubeninkach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4.    Informacja dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dotycząca inwestycji pn. „Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej“.  
5.    Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)     przyjęcia statutów sołectw Gminy Dubeninki.
2)    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dubeninki,
4)    wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olecku,
a) przedstawienie opinii Zespołu o zgłoszonym kandydacie na ławnika,
b) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania,
c) głosowanie i odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej.
5)    wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki.
6)    wyrażenia stanowiska propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczącej nazwy miejscowości Tuniszki.
7)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
8)    zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
8.    Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
9.    Zapytania sołtysów.
10.    Zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-01 10:01:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-01 10:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01 10:02:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 05 września 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie informacji Prezesa OPTIMA Sp. z o. o na temat działalności spółki.
3.    Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
1)    przyjęcia statutów sołectw Gminy Dubeninki,
2)    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości     Dubeninki
4)    wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olecku,
5)    wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki,
6)    wyrażenia stanowiska propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczącej nazwy miejscowości Tuniszki,
7)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028,
8)    zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
4.    Wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Bielicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-01 09:57:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-01 09:57:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01 09:57:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - dotyczy przebudowy drogi Kiekskiejmy - Degucie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-28 10:22:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-28 10:23:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-28 10:23:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-25 15:08:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-25 15:14:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-25 15:14:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Mentel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-11 15:09:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-11 15:09:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-11 15:09:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji