ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie wójta Gminy Dubeninki o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-23 09:42:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-23 09:43:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 09:43:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2022 r., o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2022 r., o godz. 09:30 w  Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Wszystko jak na dłoni. Jasne reguły – bezpieczna gmina” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
 14. Informacja o złożonych wnioskach radnych i sołectw w sprawie wprowadzenia zadań własnych do projektu budżetu gminy na 2022 r.
 15. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania sołtysów.
 17. Zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 12:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 12:24:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 12:28:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”Sp. zo.o. informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje, że w dniach 20-21 września 2022 r., na terenie Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach zostaną przeprowadzone prace naprawcze i kalibracja pomostu wagowego. W związku z tym, w tych dniach wystąpią zmiany w godzinach przyjmowania odpadów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa na terenie Stacji, a także o wyrozumiałość i cierpliwość podczas dostarczania odpadów.
Godziny przyjęć odpadów na Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach:

 20.09.2022 (wtorek) w godz. 7:00 - 13:00,
 21.09.2022 (środa) w godz. 10:30 - 17:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Detkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 14:54:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 14:55:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 14:56:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. o godz. 8.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kondrat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 11:46:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 11:46:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 07:37:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032,
2) zmieniającą uchwałę w sprawie  regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki,
3) przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
4) przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Wszystko jak na dłoni. Jasne reguły – bezpieczna gmina” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024,
5) ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki,
6) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028,
8) zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 09:41:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 09:41:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16 09:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 5 września 2022 r. o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Dubeninki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-07 13:28:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-07 13:29:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-07 13:29:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na terenie powiatu gołdapskiego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W oparciu o analizę wyników pomiarów, informujemy o wystąpieniu, na terenie powiatu Gołdapskiego, ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 24.08.2022. Analiza zagrożenia na podstawie ośmiogodzinnych średnich kroczących ze stacji monitoringu jakości powietrza w Gołdapi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 10:49:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 10:50:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 10:51:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 12:00/24.08 do 24:00/24.08.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 70 km/h

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-24 08:58:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-24 09:00:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-24 09:00:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 12:00/23.08 do 20:00/29.08.2022 temp. maks 29-32 st, temp min 16-19 st.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-23 07:46:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-23 07:47:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-23 07:47:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 13:00/22.08 do 20:00/22.08.2022 deszcz 20 mm, grad, porywy 70 km/h.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 09:35:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-22 09:36:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-22 09:36:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji