ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.02.2023 r., o godz. 09:30 w  Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 4.  Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz  zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Dubeninki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Dubeninki w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej; Komisji Stałej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 19. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
 20. Zapytania sołtysów.
 21. Zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-02 14:51:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-02 14:51:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-02 14:51:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wyjazd do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki.
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz  zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Dubeninki.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego.
 • reprezentowania Gminy Dubeninki w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów.
 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz sołecki.
 • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2023.
 • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2023.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-02 14:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-02 14:47:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-02 14:47:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pierwszy Ustny Przetarg Nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego Państwowego Funduszu Ziemi położonej na terenie gminy Dubeninki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Kazimierczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 14:52:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-12 14:53:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12 14:53:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 05 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat możliwości pozyskania środków na ochronę zabytków na terenie Gminy Dubeninki.
3. Przedstawienie informacji na temat możliwości zagospodarowania obiektu po byłej placówce SG w Dubeninkach.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-02 07:56:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-02 07:56:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-02 07:56:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 8:45 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Dubeninki.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kondrat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-23 09:52:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-23 09:52:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-23 10:14:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2022 r, o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2022 r, o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
5. Informacja kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Gołdapi na temat zagadnień związanych z rolnictwem.
6. Informacja dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dotycząca inwestycji pn. „Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej“.  
7. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dubeninki na 2023 r.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Komisji Stałej Gminy Dubeninki,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
14. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania sołtysów.
16. Zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-15 14:04:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-15 14:05:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 14:33:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Dubeninki na 2023 rok.
3. Wypracowanie opinii przez Komisję Stałą Rady Gminy Dubeninki projektu budżetu Gminy Dubeninki na 2023 r.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2023 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028,
 3. zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.,
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028,
 5. uchwalenia budżetu Gminy Dubeninki na 2023 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-09 13:44:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-09 13:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09 13:44:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Otwarcie komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 12:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 12:32:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 12:32:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2022 r., o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2022 r., o godz. 09:30 w  Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
 5. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 11:53:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 11:54:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 11:55:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 11:56:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 11:59:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 11:59:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji