ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenia Wójta Gminy Dubeninki w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Żytkiejmy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-03 12:50:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-03 12:52:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-03 12:52:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przeprowadzeniu polowań zbiorowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Art.42 ab. pkt 1 Ustawy Prawo Łowieckie (Dz.U.2020.1683 t.j.) Nadleśnictwo Gołdap informuje o planowanym na dzień 13-15.01 2022 r. 21.01,2022 r., 28.01.2022 r. przeprowadzeniu polowań zbiorowych na terenie zarządzanych obwodów łowieckich nr: 2, 3, 4, położonych w całości na terenie Powiatu gołdapskiego w Gminie Gołdap i Gminie Dubeninki. Polowania będą się odbywały na terenie leśnym w okolicy miejscowości Galwiecie,.Czarnowo, Pluszkiejmy, Budwiecie, Dubeninki, Bludzie, Żabojady, Błądziszki, Błąkały, Żytkiejmy, Degucie, Rogajny, Maciejowięta, Golubie, Pobłędzie w godzinach od 7:30 do 14:30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Chochulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-28 15:16:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-28 15:21:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-28 15:21:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2021 r, o godz. 09:30 w Szkole Podstawowej w Dubeninkach odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2021 r, o godz. 09:30 w Szkole Podstawowej w Dubeninkach odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania ryczałtu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy,
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dubeninki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy,
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Dubeninki w Gminie Dubeninki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żytkiejmy w Gminie Dubeninki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2022 rok,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 – 2031,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 r.,
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2031.
17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dubeninki na 2022 r.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Komisji Stałej Gminy Dubeninki,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
18. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
19. Zapytania sołtysów.
20. Zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Stypułkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-15 14:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-15 14:35:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-15 14:35:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dubeninki zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie programu czyste powietrze (dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Właściciele budynków na terenie Gminy Dubeninki mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% - 75% poniesionych kosztów na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej  jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W związku z powyższym Gmina Dubeninki organizuje spotkanie informacyjne   dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 28 grudnia (wtorek) o godzinie 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-14 10:20:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-14 10:21:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-14 10:21:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotycząca rozbudowy drogi nr 651

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sielicka - Werner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-13 08:34:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-13 08:36:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 08:36:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Dubeninki na 2022 rok.
3. Wypracowanie opinii przez Komisję Stałą Rady Gminy Dubeninki projektu budżetu Gminy Dubeninki na 2022 r.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki,
2) przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy,
3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dubeninki,
4) zasad przyznawania diet sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy,
5) określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Dubeninki w Gminie Dubeninki,
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żytkiejmy w Gminie Dubeninki,
8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2022 rok,
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 – 2031,
10) zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 r.,
11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2031,
12) uchwalenia budżetu Gminy Dubeninki na 2022 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-10 22:38:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-10 22:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10 22:38:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sielicka - Werner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-10 22:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-10 22:36:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 09:25:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-06 14:59:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-06 15:01:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-06 15:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce linii napowietrznej nN i budowie linii kablowej nN 0,4 wraz z złączami kablowymi w miejscowości Kiepojcie, gm. Dubeninki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-29 14:07:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-29 14:08:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29 14:08:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)   rozpatrzenia wniosku z dnia 26 października 2021 r.
2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 – 2031,
3)   zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 r.
3.    Wolne wnioski.
4.    Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 15:10:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 15:10:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26 15:10:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji