ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.05.2023 r, o godz. 09:30 w remizie OSP w Dubeninkach odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
4. Przedstawienie informacji na temat działalności spółki OPTIMA.  
5. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dubeninki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Dubeninki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.
14. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania sołtysów.
16. Zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-26 12:08:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-26 12:10:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-26 12:10:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 9.00 Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)    przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2022,
2)    zmiany uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2023 roku,
3)    określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dubeninki,
4)    określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
5)    przyjęcia statutów sołectw Gminy Dubeninki,
6)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028,
7)    zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.
3.    Wolne wnioski.
4.    Zamknięcie posiedzenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-26 12:05:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-26 12:05:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-26 12:05:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki edukacyjnej wzdłuż drogi 651

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-24 13:48:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-24 13:51:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-24 13:51:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta gminy Dubeninki z dnia 11 maja 2023 r o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Degucie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-11 07:58:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-11 07:59:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11 07:59:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Dubeninki.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r., sprawozdania   finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2022.
3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za 2022 r.
4. Zamknięcie posiedzenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Bielicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-05 13:18:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-05 13:18:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05 13:18:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KOWR
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-28 15:12:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-28 15:13:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-28 15:13:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Technologii

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Maikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-28 13:29:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-28 13:30:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-28 13:30:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia dotyczącego przebudowy drogi gminnej Kiekskiejmy - Degucie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-21 14:37:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-21 14:38:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-21 14:38:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.04.2023 r, o godz. 09:30 w remizie OSP w Dubeninkach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4. Przedstawienie informacji na temat Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
5. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie diet sołtysów sołectw gminy Dubeninki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania  na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie  Dubeninki oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu  i osób do tego uprawnionych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubeninki na lata 2023–2033”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 23 marca 2023 r. na Wójta Gminy Dubeninki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.
13.  Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
14.  Zapytania sołtysów.
15.  Zapytania radnych.
16.  Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
17.  Wolne wnioski i informacje.
18.  Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-14 13:54:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-14 13:56:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 13:56:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) diet sołtysów sołectw gminy Dubeninki,
2) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania  na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie  Dubeninki oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu  i osób do tego uprawnionych,
3) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubeninki na lata 2023–2033”,
4) rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2023 r. na Wójta Gminy Dubeninki,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028,
6) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-14 13:49:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-14 13:49:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 13:49:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji