ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 8:45 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Dubeninki.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kondrat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-23 09:52:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-23 09:52:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-23 10:14:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2022 r, o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.12.2022 r, o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
5. Informacja kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Gołdapi na temat zagadnień związanych z rolnictwem.
6. Informacja dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dotycząca inwestycji pn. „Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej“.  
7. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dubeninki na 2023 r.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Komisji Stałej Gminy Dubeninki,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
14. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania sołtysów.
16. Zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-15 14:04:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-15 14:05:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 14:33:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Dubeninki na 2023 rok.
3. Wypracowanie opinii przez Komisję Stałą Rady Gminy Dubeninki projektu budżetu Gminy Dubeninki na 2023 r.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2023 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028,
 3. zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.,
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 – 2028,
 5. uchwalenia budżetu Gminy Dubeninki na 2023 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-09 13:44:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-09 13:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09 13:44:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Otwarcie komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 12:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 12:32:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 12:32:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2022 r., o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2022 r., o godz. 09:30 w  Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
 5. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 11:53:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 11:54:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 11:55:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 11:56:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 11:59:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 11:59:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE INFORMUJE

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 12:59:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 13:00:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 13:00:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadamia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Święcki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-15 13:54:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 13:55:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 13:55:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Minister Rozwoju i Technologi zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 21/21 z dnia 8 grudnia 2021 r., znak: IGR-I1.7820.1.21.2019
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki — gr. województwa”, w części dotyczącej działki nr 22, z obrębu 0004 Błąkały.
Zgodnie z art. 73 kpa strony mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, we wtorki, czwartki i piątki, w godzinach od 9:00 do 15:30, w godzinach od 9:00 do 15:30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu (022) 323 40 70.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Noceń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-14 10:57:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-14 10:58:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-14 10:58:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.11.2022 r., o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Dubeninki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości z „Tuniszki, przysiółek” na „Tuniszki, wieś”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
 14. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2021.
 15. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania sołtysów.
 17. Zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 14:22:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-10 14:24:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 14:27:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji