ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wójta Gminy Dubeninki o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 34. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informuję o przystąpieniu Gminy Dubeninki do dnia 31 grudnia 2022 do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-03 11:19:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-03 11:20:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03 19:52:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 2. określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości,
 3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego,
 4. obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy,
 5. ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Dubeninki,
 7. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości z „Tuniszki, przysiółek” na „Tuniszki, wieś”,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028,
 9. zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-28 14:40:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-28 14:40:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28 14:40:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie dystrybucji węgla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Dubeninki informuje mieszkańców gminy o tym, iż planuje przystąpić do samodzielnego prowadzenia sprzedaży węgla w cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę dla osób spełniających kryteria do dodatku węglowego w II partiach, po 1,5 tony na podmiot uprawniony.
I partia sprzedaży w terminie do 31 grudnia 2022 r.
II partia sprzedaży w terminie I – IV 2023 r.
Na dzień dzisiejszy nie posiadamy węgla do sprzedaży, jak również oczekujemy na szczegółowe przepisy. O rozpoczęciu dystrybucji węgla mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 14:16:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 14:16:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 14:16:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie wójta Gminy Dubeninki o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-23 09:42:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-23 09:43:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 09:43:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2022 r., o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2022 r., o godz. 09:30 w  Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Wszystko jak na dłoni. Jasne reguły – bezpieczna gmina” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
 14. Informacja o złożonych wnioskach radnych i sołectw w sprawie wprowadzenia zadań własnych do projektu budżetu gminy na 2022 r.
 15. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania sołtysów.
 17. Zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 12:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 12:24:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 12:28:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”Sp. zo.o. informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje, że w dniach 20-21 września 2022 r., na terenie Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach zostaną przeprowadzone prace naprawcze i kalibracja pomostu wagowego. W związku z tym, w tych dniach wystąpią zmiany w godzinach przyjmowania odpadów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa na terenie Stacji, a także o wyrozumiałość i cierpliwość podczas dostarczania odpadów.
Godziny przyjęć odpadów na Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach:

 20.09.2022 (wtorek) w godz. 7:00 - 13:00,
 21.09.2022 (środa) w godz. 10:30 - 17:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Detkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 14:54:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 14:55:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 14:56:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. o godz. 8.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kondrat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 11:46:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 11:46:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 07:37:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032,
2) zmieniającą uchwałę w sprawie  regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki,
3) przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
4) przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Wszystko jak na dłoni. Jasne reguły – bezpieczna gmina” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024,
5) ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki,
6) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028,
8) zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 09:41:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 09:41:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16 09:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 5 września 2022 r. o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Dubeninki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-07 13:28:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-07 13:29:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-07 13:29:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na terenie powiatu gołdapskiego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W oparciu o analizę wyników pomiarów, informujemy o wystąpieniu, na terenie powiatu Gołdapskiego, ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 24.08.2022. Analiza zagrożenia na podstawie ośmiogodzinnych średnich kroczących ze stacji monitoringu jakości powietrza w Gołdapi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 10:49:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 10:50:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 10:51:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji