ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2022 r, o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2022 r, o godz. 09:30 w  Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Informacja Starosty Gołdapskiego oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na temat inwestycji oraz planów dotyczących dróg powiatowych na terenie Gminy Dubeninki. 
 5. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dubeninki w roku 2021.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Dubeninki w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dubeninki.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2021 rok.
  1. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2021 rok.
  2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2021. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/201/17 Rady Gminy w Dubeninkach z dnia 10 listopada 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubeninkach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Dubeninki.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubeninki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
 22. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2021.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2019 – 2021.
 24. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
 25. Zapytania sołtysów.
 26. Zapytania radnych.
 27. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie obrad

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 11:07:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 11:37:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 11:37:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 13:00/13.06 do 21:00/13.06.2022 deszcz 40 mm, grad, porywy 100 km/h.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB C
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-13 09:11:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-13 09:13:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13 09:13:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dubeninki zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie Programu ˝Czyste Powietrze˝ (Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Właściciele budynków na terenie Gminy Dubeninki mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% - 90% poniesionych kosztów na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej  jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W związku z powyższym Gmina Dubeninki organizuje spotkanie informacyjne   dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 14 czerwca (wtorek) o godzinie 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-10 09:02:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-10 09:03:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-10 09:03:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 14:00/09.06 do 01:00/10.06.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 75 km/h.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-09 09:44:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-09 09:45:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09 09:45:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Dubeninki w roku 2021.
 3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki,
  2. określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Dubeninki,
  3. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/201/17 Rady Gminy w Dubeninkach z dnia 10 listopada 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubeninkach,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022 – 2024,
  5. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
   w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  6. regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2028,
  8. zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
 4. Ocena wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2021 r.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Kibitlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-07 10:56:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-07 10:58:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-07 10:58:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 15:00/07.06 do 01:00/08.06.2022 deszcz 30 mm, grad, porywy 70 km/h.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB C
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-07 10:16:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-07 10:18:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-07 10:18:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 08:00/01.06 do 20:00/01.06.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB C
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-01 07:54:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-01 07:55:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-01 07:55:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Udostępnienie dróg leśnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Tomasz Chochulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-30 12:44:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-30 12:45:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-30 12:45:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadamia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Ciesińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-27 14:17:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-27 14:19:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-27 14:19:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50

Akapit nr 1 - brak tytułu

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie/gołdapski od 12:00/26.05 do 20:00/26.05.2022 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IMGW-PIB C
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-26 09:33:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-26 09:35:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26 09:35:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji