ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotycząca rozbudowy drogi nr 651

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sielicka - Werner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-13 08:34:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-13 08:36:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 08:36:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Dubeninki na 2022 rok.
3. Wypracowanie opinii przez Komisję Stałą Rady Gminy Dubeninki projektu budżetu Gminy Dubeninki na 2022 r.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki,
2) przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy,
3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dubeninki,
4) zasad przyznawania diet sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy,
5) określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Dubeninki w Gminie Dubeninki,
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żytkiejmy w Gminie Dubeninki,
8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2022 rok,
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 – 2031,
10) zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 r.,
11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 – 2031,
12) uchwalenia budżetu Gminy Dubeninki na 2022 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-10 22:38:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-10 22:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10 22:38:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Sielicka - Werner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-10 22:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-10 22:36:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 09:25:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-06 14:59:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-06 15:01:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-06 15:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce linii napowietrznej nN i budowie linii kablowej nN 0,4 wraz z złączami kablowymi w miejscowości Kiepojcie, gm. Dubeninki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-29 14:07:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-29 14:08:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29 14:08:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)   rozpatrzenia wniosku z dnia 26 października 2021 r.
2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 – 2031,
3)   zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 r.
3.    Wolne wnioski.
4.    Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 15:10:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 15:10:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26 15:10:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2021 r. o godz. 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Dubeninki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2021 r. o godz. 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Informacja Starosty Gołdapskiego na temat funkcjonowania szpitala gołdapskiego.
 5. Informacja Starosty Gołdapskiego oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na temat planów dotyczących dróg powiatowych na terenie Gminy Dubeninki. 
 6. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 26 października 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 – 2031.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 r.
 13. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 14. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na zapytania sołtysów radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-25 15:16:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-25 15:17:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25 15:17:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki o polowaniu zbiorowym organizowanym przez Nadleśnictwo Gołdap

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-25 13:45:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-25 13:47:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25 13:47:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wysokości cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.253.2021 r. z dnia 5 listopada  2021 r. została zatwierdzona taryfa dla „ Zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dubeninki”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Olszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-25 11:43:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-25 11:46:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25 11:46:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosku z dnia 26 października 2021 r. (data wpływu 02.11.2021 r.)
3. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-22 14:58:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-22 14:58:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-22 14:58:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji