ˆ

Wybory uzupełniające

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DUBENINKACH

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DUBENINKACH        

z dnia 07 lipca 2011r.
 
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

w Dubeninkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Dubeninkach zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2011r

 
 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt. 4 załącznika nr 1 „Regulamin terytorialnych komisji wyborczych” do uchwały z dnia 4 września 2006r Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( M.P. Nr 61, poz. 642) Gminna Komisja Wyborcza w Dubeninkach

 
podaje do publicznej wiadomości:
 

informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Dubeninkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Dubeninkach zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2011r.

 
Skład osobowy Komisji:
1. Alicja Karwel                                - Przewodniczący
2. Irena Zakrzewska                       - Z-ca Przewodniczącego

3. Agnieszka Lisiewska                  - Członek

4. Teresa Romanowska                 - Członek
5. Radosław Szeszko                   - Członek
6. Krystyna Wierzchowska            - Członek

7. Bożena Wronowska                 - Członek

 
Siedziba Komisji:
 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Dubeninkach jest Urząd Gminy w Dubeninkach

ul. Mereckiego 27, pok. Nr 2, tel. (87) 615 8134, faks (87) 6158137.

 
Dyżury członków Komisji:
 

Gminna Komisja Wyborcza w Dubeninkach pełnić będzie dyżury i rejestrować listy kandydatów na radnego:

- w dniach              14.07.2011 w godzinach od 1200 do 1500

  15.07.2011 w godzinach od 1200 do 1500

     18.07.2011 w godzinach od 1200 do 1500

19.07.2011 w godzinach od 1200 do 1500
20.07.2011 w godzinach od 1200 do 1500
21.07.2011 w godzinach od 1200 do 1500

                            22.07.2011 w godzinach od 1200 do 2400

 

                                     Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Alicja Karwel

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gminna Komisja Wyborcza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gminna Komisja Wyborcza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-12 09:29:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-12 09:33:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-12 09:36:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory uzupełniające

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DUBENINKI

z dnia 29 czerwca 2011 roku

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/148/06 Rady Gminy Dubeninki z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubeninkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dubeninki zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2011 r.

 

- wyciąg z uchwały -

„§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Dubeninki, ustala się podział Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w tych okręgach:

 
Nr okręgu wyborczego
Granice okręgu (sołectwo)
Liczba radnych wybieranych w okręgu
1
Dubeninki
4*

*) w związku z zarządzeniem Nr 186 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dubeninki, w czteromandatowym okręgu wyborczym nr 1 wybiera się 1 radnego

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy Dubeninki
ul. Mereckiego 27
pok. Nr 2
tel. (87) 6158134
Wójt Gminy

(-) Ryszard Zieliński

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 28/2011

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dubeninki zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2011 r..

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Dubeninki miejsce przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dubeninki zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2011 r.:

Lp.
Miejscowość

Miejsce na bezpłatne umieszczenie ogłoszeń

1
Dubeninki
tablica ogłoszeń przy urzędzie gminy

§ 2. Zakazuje się umieszczania plakatów komitetów wyborczych na przystankach, budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Dubeninki oraz na drzewach w pasach drogowych.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Dubeninki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dubeninki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-29 12:56:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-29 12:57:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-29 13:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »