ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport z przebiegu konsultacji w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Tuniszki przysiółek na Tuniszki wieś

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-06 14:51:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-06 14:52:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-06 14:52:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-27 13:01:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-27 13:02:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-27 13:02:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2032

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2032 zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenia Nr 461/2022 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2032 w dniach od 01 września 2022 r. do 09 września 2022 r., Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców Gminy Dubeninki o projekcie Strategii. Mieszkańcy gminy mogli składać opinie i uwagi do Strategii w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym, w wersji elektronicznej na adres: z dopiskiem w temacie „Konsultacje do GSRPS” . W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny wnoszący uwagi do konsultowanego projektu Strategii.
 
 
Dubeninki, 12 września 2022r.
Sporządził:                                                                                          Zatwierdził:
Kierownik Gminnego Ośrodka                                                       WÓJT GMINY
Pomocy Społecznej w Dubeninkach                                               
Teresa Romanowska                                                                     Ryszard Zieliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 10:41:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 10:42:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 10:42:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Dubeninki Nr 462/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Tuniszki przysiółek na Tuniszki wieś.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść zarządzenia nr 462/2022 dostępna jest tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-01 08:04:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-01 08:05:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-01 08:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wójta Gminy Dubeninki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki celem zaopiniowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dubeninki Nr IV/24/15 z dnia 31 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki celem zaopiniowania projektu Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032.
 
podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032
 
Ustala się następującą formę konsultacji:
Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032
  1.  na formularzu konsultacyjnym.
  2. Projekt Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022 -2032 będzie wyłożony na okres konsultacji do publicznego wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach (pokój nr 9),
  3. Projekt Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022 -2032 będzie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubeninki, stronie internetowej Gminy Dubeninki.
Konsultacje odbywać się będą według następującego kalendarza czynności:
Data wykonania czynności
Przedmiot czynności konsultacyjnych
Od 01 września 2022 r.
do 09 września 2022 r.
Przedłożenie projektu Strategii do publicznej wiadomości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dubeninkach, na stronie internetowej Gminy Dubeninki.
Od 01 września 2022 r.
do 09 września 2022 r.
Zgłaszanie uwag, wniosków i opinii. Sporządzone w formie pisemnej, na formularzu konsultacyjnym należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach lub pocztą elektroniczną w tytule „Konsultacje do GSRPS”,  w terminie konsultacji.
Do 14 września 2022 r.
Sporządzenie raportu zawierającego opis przebiegu konsultacji oraz zestawienie zgłoszonych uwag
i wniosków z przebiegu konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta. Protokół zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dubeninkach, w zakładce konsultacje społeczne i  na stronie internetowej Gminy Dubeninki.
 
Wyniki konsultacji w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022 -2032 mają charakter opiniodawczy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-31 13:13:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-31 13:13:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31 13:22:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 455/2022 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 29 sierpnia 2022r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-29 11:44:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-29 11:44:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 11:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022 — 2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-21 13:38:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-21 13:39:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-21 13:39:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022-2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 12:41:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 12:41:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 12:44:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2022 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dubeninki na rok 2022 został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zasadami Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki. Projekt Uchwały umieszczony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubeninki http://bip.dubeninki.pl/ w dniu 06.12.2021 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 343/2021 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na rok 2022, konsultacje były przeprowadzone w następującej formie: zgłaszania opinii i propozycji rozwiązań osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres lub pod nr telefonu 87 615-81-38 w terminie od 06.12.2021 r. do 10.12.2021 r.
W wyniku konsultacji społecznych:
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dubeninki na rok 2022.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zyborowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-13 12:49:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-13 12:51:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 12:57:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje w/w Programu zostały ogłoszone na podstawie Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki, Zarządzenia nr 308/2021 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r.
 
Celem konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji.
 
Zainteresowane organizacje i inne podmioty wymienione w w/w Ustawie mogły zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanego projektu Programu w okresie od 25 września do 11 października 2021r.
 
Zastosowano następujące formy konsultacji:
  1. badanie opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag i propozycji rozwiązań za pomocą formularza konsultacyjnego,
  2. na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 16 września 2021r., projekt w/w Programu wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczono na stronie internetowej www.dubeninki.pl w zakładce „Współpraca z NGO”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.dubeninki.pl/ w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki,
  3. zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 11 października 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27.
 
Opinie i uwagi do projektu można było składać na formularzu konsultacyjnym: 
  1. osobiście poprzez złożenie formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: , lub ,
  3. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki,
  4. podczas otwartego spotkania w/w terminie.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny wnoszący uwagi do konsultowanego projektu Programu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Rydzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-26 11:27:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-26 11:29:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-26 11:29:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji