ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022 — 2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-21 13:38:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-21 13:39:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-21 13:39:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Dubeninki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022-2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 12:41:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 12:41:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 12:44:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2022 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dubeninki na rok 2022 został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zasadami Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki. Projekt Uchwały umieszczony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubeninki http://bip.dubeninki.pl/ w dniu 06.12.2021 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 343/2021 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na rok 2022, konsultacje były przeprowadzone w następującej formie: zgłaszania opinii i propozycji rozwiązań osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres lub pod nr telefonu 87 615-81-38 w terminie od 06.12.2021 r. do 10.12.2021 r.
W wyniku konsultacji społecznych:
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dubeninki na rok 2022.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zyborowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-13 12:49:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-13 12:51:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 12:57:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje w/w Programu zostały ogłoszone na podstawie Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki, Zarządzenia nr 308/2021 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r.
 
Celem konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji.
 
Zainteresowane organizacje i inne podmioty wymienione w w/w Ustawie mogły zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanego projektu Programu w okresie od 25 września do 11 października 2021r.
 
Zastosowano następujące formy konsultacji:
  1. badanie opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag i propozycji rozwiązań za pomocą formularza konsultacyjnego,
  2. na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 16 września 2021r., projekt w/w Programu wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczono na stronie internetowej www.dubeninki.pl w zakładce „Współpraca z NGO”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.dubeninki.pl/ w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki,
  3. zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 11 października 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27.
 
Opinie i uwagi do projektu można było składać na formularzu konsultacyjnym: 
  1. osobiście poprzez złożenie formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: , lub ,
  3. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki,
  4. podczas otwartego spotkania w/w terminie.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny wnoszący uwagi do konsultowanego projektu Programu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Rydzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-26 11:27:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-26 11:29:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-26 11:29:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie 308/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-16 15:20:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-16 15:22:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-16 15:23:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2021rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dubeninki na rok 2021 został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zasadami Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki. Projekt Uchwały umieszczony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubeninki http://bip.dubeninki.pl/ w dniu 11.02.2021 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/2021 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na rok 2021, konsultacje były przeprowadzone w następującej formie: zgłaszania opinii i propozycji rozwiązań osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres lub pod nr telefonu 87 615-81-38 w terminie od 19.02.2021 r. do 25.02.2021 r.
W wyniku konsultacji społecznych:
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dubeninki na rok 2021.
 
 
 
Dubeninki, 01.03.2021 r.
Sporządziła: Anna Zyborowicz -podinspektor

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zyborowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 09:11:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 09:12:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02 09:12:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach konsultacji społecznych pn. ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2021”

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniach od 27 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r. zgodnie z Uchwałą nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2021. W konsultacjach mogły brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Dubeninki, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W ww. konsultacjach nie zgłoszono żadnych uwag odnośnie projektu uchwały Rady Gminy Dubeninki w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2021.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 13:44:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 13:44:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 13:44:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Romanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-03 15:00:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-03 15:02:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03 15:02:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie 226/2021 w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-20 08:04:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-20 08:09:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 08:09:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wójta Gminy Dubeninki z dnia 18.01.2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-18 15:08:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-18 15:15:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18 15:15:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji