ˆ

Składane po rozpoczęciu kadencji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji