ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Agnieszka Lisiewska - Inspektor e-mail:

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Przyjmowanie oświadczeń o:
a) Wstąpieniu w związek małżeński,
b) Uznaniu ojcostwa,
c) Zmianie imienia dziecka,
d) Braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) Wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
f) Powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) Nadaniu nazwiska męża matki.

2. Sporządzanie aktów urodzenia, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów urodzeń.

3. Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,

4. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

5. Sporządzanie aktów małżeństwa, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów zawartych małżeństw,

6. Sporządzanie aktów zgonu, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów sporządzonych zgonów,

7. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
a) Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
b) Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
c) Uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego,
d) Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
e) Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

8. Rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach:
a) Przysposobienie dziecka,
b) Ustalenie ojcostwa,
c) Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
d) Separacja małżeństwa,

9. Zawiadomienie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego,

10. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego,

11. Prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów,

12. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisów,

13. Orzekanie w sprawach zmiany imienia i nazwiska,

14. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Furtan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-29 11:12:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-29 11:41:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-09 11:00:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »