ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-04-16 12:53:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Wójt Gminy Dubeninki informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. wpłynęła oferta Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, mającej status organizacji pożytku publicznego na realizację zadania – „Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie VIII - 2014”. Uwagi do w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 24 kwietnia 2014 r. pocztą tradycyjną lub osobiście lub w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki, ul. H. Mereckiego 6, pok. 1, lub na adres e-mail: . Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubeninki, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dubeninki przy ul. H. Mereckiego 6 oraz na stronie urzędu www.dubeninki.pl .
Pełnomocnik ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Teresa Rydzewska
Załączniki:
Oferta
Formularz uwag

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony