ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXXIV/281/23
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olecku
Nr aktu prawnego
XXXIV/280/23
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXXIV/279/23
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XXXIV/278/23
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXXIV/277/23
Status
częściowo uchylona
Lp: 106
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 583/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 582/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 581/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 580/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 579/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji