ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie 373/2022Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie 373/2022

Szczegóły informacji

Zarządzenie 373/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-17

Data wejścia w życie: 2022-01-17

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie:

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). ), oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/168/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022r. (Dz.Urz. woj.warm-maz. poz 5279) 

Treść:

zarządza się co następuje:
 
§ 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia  zadań publicznych Gminy Dubeninki w 2022r. z zakresu:
  1. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw,
  2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  3. promocji i organizacji wolontariatu,
  4. pomoc społeczna uczniów i studentów,
  5. rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  6. ratownictwa i ochrony ludności.
§ 2.Zadania, o których mowa w § 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rocznym programie współpracy na 2022r. Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
§ 3.Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 4.Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 5.Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubeninki www.dubeninki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.
 
§ 6.Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Wójta Gminy Dubeninki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 7.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-17 13:28:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-17 13:31:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20 12:19:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony