ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2121
Data podjęcia
2005-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za rok 2004
Nr aktu prawnego
XVI/114/05
Status
Brak
Lp: 2122
Data podjęcia
2005-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie reprezentowania Gminy Dubeninki w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów.
Nr aktu prawnego
XVI/113/05
Status
Brak
Lp: 2123
Data podjęcia
2005-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Dubeninki do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku i przyjęcia Statutu Związku
Nr aktu prawnego
XVI/112/05
Status
Brak
Lp: 2124
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Dubeninki na rok 2005
Nr aktu prawnego
XV/111/05
Status
Brak
Lp: 2125
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
XV/110/05
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2126
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dochodów własnych w jednostkach budżetowych
Nr aktu prawnego
XV/109/05
Status
Brak
Lp: 2127
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XV/108/05
Status
Brak
Lp: 2128
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubeninki na lata 2004 – 2013”
Nr aktu prawnego
XIV/107/04
Status
Brak
Lp: 2129
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki
Nr aktu prawnego
XIV/106/04
Status
Brak
Lp: 2130
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Nr aktu prawnego
XIV/105/04
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji