ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2131
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę wodociągu
Nr aktu prawnego
XIV/104/04
Status
Brak
Lp: 2132
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XIV/103/04
Status
Brak
Lp: 2133
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
Nr aktu prawnego
XIII/102/04
Status
Brak
Lp: 2134
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XIII/101/04
Status
Brak
Lp: 2135
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
XIII/100/04
Status
Brak
Lp: 2136
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XIII/99/04
Status
Brak
Lp: 2137
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od posiadania psa
Nr aktu prawnego
XIII/98/04
Status
Brak
Lp: 2138
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XIII/97/04
Status
Brak
Lp: 2139
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIII/96/04
Status
Brak
Lp: 2140
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/95/04
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji