ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2141
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XIII/94/04
Status
Brak
Lp: 2142
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych
Nr aktu prawnego
XIII/93/04
Status
Brak
Lp: 2143
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację
Nr aktu prawnego
XII/92/04
Status
Brak
Lp: 2144
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę wodociągu
Nr aktu prawnego
XII/91/04
Status
Brak
Lp: 2145
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XII/90/04
Status
Brak
Lp: 2146
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami
Nr aktu prawnego
XII/89/04
Status
Brak
Lp: 2147
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dubeninki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004
Nr aktu prawnego
XII/88/04
Status
Brak
Lp: 2148
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi
Nr aktu prawnego
XII/87/04
Status
Brak
Lp: 2149
Data podjęcia
2004-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników
Nr aktu prawnego
XII/86/04
Status
Brak
Lp: 2150
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. " Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubeninki na lata 2004 - 2013"
Nr aktu prawnego
XI/85/04
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji