ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie 455/2022Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie 455/2022

Szczegóły informacji

Zarządzenie 455/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-29

Data wejścia w życie: 2022-08-29

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r.

Na podstawie:

art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki

Treść:

zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.1. Celem konsultacji społecznych, o których mowa w § 1, jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r. o projekcie Programu.
2. Zasięg konsultacji: środowiskowy - dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Dubeninki.
 
§ 3. Badanie opinii odbędzie się w formie zbierania uwag i propozycji rozwiązań, za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, opublikowanego na stronie internetowej urzędu: www.dubeninki.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce konsultacje społeczne i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki,
 
§ 4. Uwagi do projektu Programu współpracy należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym o którym mowa w § 3 i dostarczyć w wersji elektronicznej na adres sekretarzug@dubeninki.pl z dopiskiem w temacie ,,Konsultacje Programu współpracy na  2023” lub w wersji papierowej do Sekretariatu Urzędu Gminy Dubeninki.
 
§ 5. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 06 września 2022r. do 19  września 2022r.
 
§ 6. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie w/w projektu Programu współpracy odpowiedzialny jest Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 7. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.
 
§ 8. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej informacje o:
1) celu konsultacji,
2) podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
3) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
4) liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach,
5) wynikach konsultacji wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.
 
§ 9. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Dubeninki zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubeninki nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.
 
§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Dubeninki.
 
§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi Urzędu Gminy w Dubeninkach.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-29 10:29:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-29 10:30:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 14:14:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony