ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2151
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania “Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubeninki na lata 2004-2013”
Nr aktu prawnego
XI/84/04
Status
Brak
Lp: 2152
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Nr aktu prawnego
XI/83/04
Status
Brak
Lp: 2153
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Nr aktu prawnego
XI/82/04
Status
Brak
Lp: 2154
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XI/81/04
Status
Brak
Lp: 2155
Data podjęcia
2004-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XI/80/04
Status
Brak
Lp: 2156
Data podjęcia
2004-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Dubeninki na rok 2004
Nr aktu prawnego
X/79/04
Status
Brak
Lp: 2157
Data podjęcia
2004-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy
Nr aktu prawnego
X/78/04
Status
Brak
Lp: 2158
Data podjęcia
2004-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
X/77/04
Status
Brak
Lp: 2159
Data podjęcia
2004-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Dubeninki realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Nr aktu prawnego
X/76/04
Status
Brak
Lp: 2160
Data podjęcia
2004-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację
Nr aktu prawnego
X/75/04
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji