ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie 461/2022Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie 461/2022

Szczegóły informacji

Zarządzenie 461/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-31

Data wejścia w życie: 2022-08-31

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032

Na podstawie:

art. 5a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki,

Treść:

zarządzam co następuje:
 
§ 1 Ogłasza się konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032. Projekt Strategii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2 1. Celem konsultacji społecznych, o których mowa w § 1 jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Dubeninki o projekcie Strategii.
2. Zasięg konsultacji: ogólnogminny.
§3. Określa się:
1. Termin rozpoczęcia konsultacji 01.09.2022 r.
2. Termin zakończenia konsultacji na dzień 09.09.2022 r.
§ 4. Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032 podlegają publikacji poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.dubeninki.p, w Biuletynie Informacji Publicznej httlp://bip.dubeninki.pl w zakładce konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.
§ 5. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, który należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres: gops@dubeninki.pl z dopiskiem w temacie „Konsultacje do GSRPS” w terminie od 01.09.2022 r. do 09.09.2022 r. (liczy się data wpływu).
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.
§ 7. 1. Nadzór nad realizacją zadań związanych z konsultacjami społecznymi sprawuje Wójt Gminy Dubeninki.
2. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Dubeninki zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubeninki nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-31 12:54:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-31 12:57:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 10:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony