ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2161
Data podjęcia
2004-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Nr aktu prawnego
X/74/04
Status
Brak
Lp: 2162
Data podjęcia
2004-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi
Nr aktu prawnego
X/73/04
Status
Brak
Lp: 2163
Data podjęcia
2004-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dubeninki do międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnych o nazwie “Euroregion Szeszupa”
Nr aktu prawnego
IX/72/04
Status
Brak
Lp: 2164
Data podjęcia
2004-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
IX/71/04
Status
Brak
Lp: 2165
Data podjęcia
2004-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za rok 2003
Nr aktu prawnego
IX/70/04
Status
Brak
Lp: 2166
Data podjęcia
2004-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w budżetu gminy na rok 2004
Nr aktu prawnego
IX/69/04
Status
Brak
Lp: 2167
Data podjęcia
2004-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę wodociągu
Nr aktu prawnego
IX/68/04
Status
Brak
Lp: 2168
Data podjęcia
2004-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację
Nr aktu prawnego
IX/67/04
Status
Brak
Lp: 2169
Data podjęcia
2003-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie
Nr aktu prawnego
VIII/66/03
Status
Brak
Lp: 2170
Data podjęcia
2003-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy
Nr aktu prawnego
VIII/65/03
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji