ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV/212/22Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/212/22

Szczegóły informacji

XXV/212/22

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV/22

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-27

Data wejścia w życie: 2022-10-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 4283, opublikowano dnia: 2022-10-10

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) i art. 30 ust 6, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 51 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 283)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XV/89/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2009 r. Nr 56, poz. 872; z 2019 r. poz. 6114) § 5 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
a) opiekuna stażu w wysokości 100,00 zł,
b) wychowawcy klasy w wysokości 300,00 zł miesięcznie,
c) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300,00 zł miesięcznie,
d) mentora w wysokości 100 zł.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-03 14:15:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-03 14:17:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-13 08:06:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony