ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2191
Data podjęcia
2003-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Rady Gminy
Nr aktu prawnego
VI/44/03
Status
Brak
Lp: 2192
Data podjęcia
2003-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
VI/43/03
Status
Brak
Lp: 2193
Data podjęcia
2003-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
V/42/03
Status
Brak
Lp: 2194
Data podjęcia
2003-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
V/41/03
Status
Brak
Lp: 2195
Data podjęcia
2003-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
V/40/03
Status
Brak
Lp: 2196
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psa
Nr aktu prawnego
IV/39/03
Status
Brak
Lp: 2197
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IV/38/03
Status
Brak
Lp: 2198
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
IV/37/03
Status
Brak
Lp: 2199
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
IV/36/03
Status
Brak
Lp: 2200
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej i utworzenia samorządowej instytucję kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach”
Nr aktu prawnego
IV/35/03
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji