ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/226/22Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/226/22

Szczegóły informacji

XXVI/226/22

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI/22

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-17

Data wejścia w życie: 2022-11-17

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz,. U. z 2022 r., poz. 1634 z poźń. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1.zwiększa się dochody o kwotę – 4.216.809,97 zł.
w tym: dochody majątkowe o kwotę – 115.200,00 zł.
dochody bieżące o kwotę – 4.101.609,97 zł.
2. zmniejsza się dochody o kwotę – 430.092,00 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę – 186.988,00 zł.
dochody majątkowe o kwotę - 243.104,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1.Zwiększa się wydatki o kwotę – 1.256.894,01 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 51.631,20 zł.
wydatki bieżące o kwotę – 1.205.262,81 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 228.880,81 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę – 168.880,81 zł.
wydatki majątkowe o kwotę – 60.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.016.795,65 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 516.795,65 zł.
§ 5. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 4.841.602,53 zł., w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 2.500.000,00 zł., zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł., wolnych środków w wysokości 1.051.664,06 zł., nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w wysokości 789.938,47 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 3.824.806,88 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 406.862,43 zł. i przelew na rachunek lokat w wysokości 3.417.944,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwał.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 - sprzedaż preferencyjna węgla, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu w 2022 roku w wysokości 16.041.829,66 zł., w tym z RFIL 1.600.000,00 zł., zgodnie  z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów po zmianach – 34.702.508,00 zł.
w tym: dochody bieżące – 21.077.434,94 zł.
dochody majątkowe – 13.625.073,06 zł.
2.  Plan wydatków po zmianach – 35.719.303,65 zł.
w tym: wydatki bieżące – 19.452.473,99 zł.
wydatki majątkowe – 16.266.829,66 zł.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-25 09:36:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-25 09:42:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25 12:56:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony