ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie 481/2022Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie 481/2022

Szczegóły informacji

Zarządzenie 481/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-22

Data wejścia w życie: 2022-11-22

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2018 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Dubeninki

Na podstawie:

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 40 oraz art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.)

Treść:

zarządzam, co następuje:
§ 1
Zmienia się treść załącznika do Zarządzenia Nr 13/2018 r. z dnia 31 grudnia 2018 r.  w dziale „I Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”  pkt 4 „Zasady funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy”:
  1.  opis konta 130- „Rachunek bieżący jednostki”  o brzmieniu „… Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej” otrzymuje brzmienie: „Konto 130 służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Saldo konta 130 w zakresie realizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów – na stronę Wn konto 800”
  2. do opisu konta 139 – „Inne rachunki bankowe” dodaje się opis o brzmieniu ”Zapisy na koncie 139 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także powinna zapewnić sprostanie obowiązkom sprawozdawczym. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-25 12:05:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-25 12:08:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25 12:08:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony