ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2201
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
IV/37/03
Status
Brak
Lp: 2202
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
IV/36/03
Status
Brak
Lp: 2203
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej i utworzenia samorządowej instytucję kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach”
Nr aktu prawnego
IV/35/03
Status
Brak
Lp: 2204
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ireneusza Gryniewicza
Nr aktu prawnego
IV/34/03
Status
Brak
Lp: 2205
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w dożywianiu uczniów w 2003 r
Nr aktu prawnego
IV/33/03
Status
Brak
Lp: 2206
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
IV/32/03
Status
Brak
Lp: 2207
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za 2002 r
Nr aktu prawnego
IV/31/03
Status
Brak
Lp: 2208
Data podjęcia
2003-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Nr aktu prawnego
III/30/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2209
Data podjęcia
2003-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy
Nr aktu prawnego
III/29/03
Status
Brak
Lp: 2210
Data podjęcia
2003-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: budżetu gminy na rok 2003
Nr aktu prawnego
III/28/03
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji