ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XXV/217/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXV/216/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXV/215/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Wszystko jak na dłoni. Jasne reguły – bezpieczna gmina” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024.
Nr aktu prawnego
XXV/214/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXV/213/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXV/212/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXV/211/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 472/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 471/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 470/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji