ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 567/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej i innymi ustawami.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 566/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 558/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 565/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564c/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564b/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do korzystania z podpisu elektronicznego w zakresie sprawozdawczości przekazywanej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564a/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej i innymi ustawami.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 563/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 562/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 561/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji