ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 560/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Dubeninki, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 559/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 558/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 557/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 556/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 555/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki ds. gospodarki komunalnej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 554/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 553/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/276/23
Status
częściowo uchylona
Lp: 50
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/275/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji