ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 449/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. obsługi Konkursu Grantowego oraz Regulaminu opiniowania, weryfikacji i monitorowania efektów w projekcie Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 448/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 447/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 446/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubeninki na lata 2022 - 2032
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 445/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego budowy biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 444/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości czynszu obowiązującego w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 443/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Dubeninki z przeznaczeniem na prowadzenie działalność związanej ze świadczeniem usług zdrowotnych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 442/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, należących do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 441/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubeninki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 440/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji