ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 439/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 438/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Renault Kangoo KC
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 437/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego
Nr aktu prawnego
XXIV/210/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/209/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XXIV/208/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych
Nr aktu prawnego
XXIV/207/22
Status
częściowo uchylona
Lp: 68
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXIV/206/22
Status
częściowo uchylona
Lp: 69
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXIV/205/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dubeninki na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXIV/204/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji