ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Dubeninki oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 653/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Dubeninki oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 652/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 612/2023 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 17 listopada 2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 651/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 650/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 649/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczania miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 648/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 647/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „ Analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny zlokalizowany terenie Gminy Dubeninki”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 646/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 645/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku referent w referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 644/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji