ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX/246/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023- 2028
Nr aktu prawnego
XXIX/245/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXIX/244/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXIX/243/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXIX/242/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie reprezentowania Gminy Dubeninki w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów
Nr aktu prawnego
XXIX/241/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego
Nr aktu prawnego
XXIX/240/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
XXIX/239/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXIX/238/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXIX/237/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji