ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/226/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XXVI/225/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości z „Tuniszki, przysiółek” na „Tuniszki, wieś”
Nr aktu prawnego
XXVI/224/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXVI/223/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXVI/222/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Nr aktu prawnego
XXVI/221/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/220/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVI/219/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXV/218/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XXV/217/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji