ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 398/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/197/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2031
Nr aktu prawnego
XXIII/196/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH) pn. „Mobilna Szkoła Podstawowa w Dubeninkach w greckim świecie”.
Nr aktu prawnego
XXIII/195/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXIII/194/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXIII/193/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia uchwał związanych z COVID-19
Nr aktu prawnego
XXIII/192/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XXIII/191/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie woli kontynuowania członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” i przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” na lata 2021 – 2027
Nr aktu prawnego
XXIII/190/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIII/189/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji