ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 425/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektor ds. obronnych i ogólnych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 424/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 423/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 422/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 421/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 420/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Kiepojciach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 419/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Kiepojciach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 418/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 417/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 416/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji