ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1181
Data podjęcia
2010-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach na okres 10 miesięcy
Nr aktu prawnego
20/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1182
Data podjęcia
2010-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
19/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1183
Data podjęcia
2010-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na dzierżawę
Nr aktu prawnego
18/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1184
Data podjęcia
2010-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu i ewidencji stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Nr aktu prawnego
15/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1185
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
16/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1186
Data podjęcia
2010-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
17/2010
Status
Unieważniony
Lp: 1187
Data podjęcia
2010-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
14/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1188
Data podjęcia
2010-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
12/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1189
Data podjęcia
2010-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia postępowania o zamówienie publiczne na „Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy”
Nr aktu prawnego
7/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1190
Data podjęcia
2010-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
Nr aktu prawnego
13/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji