ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1211
Data podjęcia
2009-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
56/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1212
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
33/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1213
Data podjęcia
2009-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Nr aktu prawnego
32/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1214
Data podjęcia
2009-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych
Nr aktu prawnego
31/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1215
Data podjęcia
2009-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji do kolektorów słonecznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
17/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1216
Data podjęcia
2009-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
16/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1217
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad korzystania z gminnych samochodów specjalistycznych przez członków oddziału gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej
Nr aktu prawnego
7/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1218
Data podjęcia
2009-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
Nr aktu prawnego
6/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1219
Data podjęcia
2009-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
5/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1220
Data podjęcia
2009-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osoby zajmującej się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie
Nr aktu prawnego
3/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji