ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1211
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
14/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1212
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Nr aktu prawnego
13/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1213
Data podjęcia
2011-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
12/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1214
Data podjęcia
2011-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
11/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1215
Data podjęcia
2011-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Dubeninki położonej na działce nr 148/16 w obrębie geodezyjnym Pluszkiejmy
Nr aktu prawnego
10/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1216
Data podjęcia
2011-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
9/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1217
Data podjęcia
2011-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
Nr aktu prawnego
8/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1218
Data podjęcia
2011-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
Nr aktu prawnego
7/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1219
Data podjęcia
2011-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa na samochód pożarniczy.
Nr aktu prawnego
6/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1220
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr aktu prawnego
5/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji