ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 415/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 414/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 413/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 412/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Dubeninki gminnego ćwiczenia obronnego w ramach doskonalącego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu gołdapskiego pod kryptonimem ,,GRANICA-2022”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 411/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przymusowego doprowadzenia osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 410/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 409/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 396/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 408/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 407/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 406/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji