ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 558/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 565/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564c/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564b/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do korzystania z podpisu elektronicznego w zakresie sprawozdawczości przekazywanej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564a/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej i innymi ustawami.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 563/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 562/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 561/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 560/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Dubeninki, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 559/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji