ˆ

Zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie 432/2022Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie 432/2022

Szczegóły informacji

Zarządzenie 432/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2024

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-27

Data wejścia w życie: 2022-06-27

Tytuł aktu:

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki posiadające osobowość prawną

Na podstawie:

§ 10, art. 12 ust 4 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144) oraz § 9  i § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2431)

Treść:

zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy/dyrektorzy jednostek posiadających osobowość prawną przekazują do Wójta Gminy Dubeninki sprawozdania budżetowe i sprawozdania  w zakresie operacji finansowych, podpisane przez osoby uprawnione:
1) w systemie SJOBesti@- w formie dokumentu elektronicznego, które opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797), przekazywanym na adres e mail: skarbnikug@dubeninki.pl oraz w formie papierowej w terminach wskazanych w rozporządzeniach;
2) w formie pliku XML opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazanym za pomocą poczty elektronicznej (systemu EPUAP) lub na adres email: skarbnikug@dubeninki.pl oraz w formie papierowej w terminach wskazanych w rozporządzeniach;
3) w przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania w terminie przekazuje się w formie papierowej a wersję elektroniczną przekazuje się od razu po usunięciu awarii.
2. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazanymi w tych sprawozdaniach w formie papierowej.
 
§ 2. Pliki w systemie SJOBesti@ lub w formacie XML przygotowuje się odrębnie dla każdego typu sprawozdań.
 
§ 3. Sprawdzenia otrzymanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym dokonują Skarbnik lub osoba zastępująca Skarbnika. Za dokonanie czynności sprawdzających uważa się:
1) sprawozdania w wersji elektronicznej, sprawdzenia dokonuje osoba zalogowana do sytemu Besti@ i wczytująca sprawozdanie, poprzez ustawienie statusu sprawozdanie "Zatwierdzone". Funkcja ta wymusza w programie weryfikację danych podlegających sprawdzeniu.
2) na sprawozdaniach w wersji papierowej - umieszczenie pieczęci "Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym", data dokonania sprawdzenia i podpis osoby sprawdzającej;
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom/dyrektorom jednostek posiadających osobowość prawną.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za marzec 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-28 08:59:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-28 09:00:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28 12:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony