ˆ

Zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie 486/2022Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie 486/2022

Szczegóły informacji

Zarządzenie 486/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2024

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-01

Data wejścia w życie: 2022-12-01

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na rok 2023

Na podstawie:

art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Uchwały nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki

Treść:

zarządza się, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na rok 2023”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
  1. Projekt uchwały zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dubeninki http://bip.dubeninki.pl/.
  2. Uchwala w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Dubeninki, pokój nr 4.
  3. Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
  4. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
  5. Wyniki konsultacji społecznych podane zostaną do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dubeninki http://bip.dubeninki.pl/.
§3
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie od 08.12.2022 do 12.12.2022 r.
 
§4
  1. Konsultacje społeczne obejmują obszar Gminy Dubeninki.
  2. W konsultacjach społecznych mogą brać udział osoby na stałe zamieszkałe na terenie Gminy Dubeninki.
§5
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Anna Zyborowicz, tel.: 87 615-81-37, e-mail a.zyborowicz@dubeninki.pl
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 14:28:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 14:32:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-06 11:21:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony