ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 457/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 456/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 455/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 454/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 453/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 452/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 451/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 450/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 449/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. obsługi Konkursu Grantowego oraz Regulaminu opiniowania, weryfikacji i monitorowania efektów w projekcie Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 448/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji