ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 447/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 446/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubeninki na lata 2022 - 2032
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 445/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego budowy biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 444/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości czynszu obowiązującego w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 443/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Dubeninki z przeznaczeniem na prowadzenie działalność związanej ze świadczeniem usług zdrowotnych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 442/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, należących do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 441/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubeninki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 440/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 439/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 438/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji