ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023-2028
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 479/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 478/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 477/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 476/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udostępnienia do korzystania na cele statutowe Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Dubeninki pojazdów specjalnych pożarniczych.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 475/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 473/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 474/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 473/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 472/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 471/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 470/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji