ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku kierownik referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 469/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 468/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
z dnia 26 września 2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Dubeninki – droga Kiekskiejmy – Degucie z dojazdem do dróg powiatowych - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 467/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubeninki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 466/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 465/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 464/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 463/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Tuniszki przysiółek na Tuniszki wieś
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 462/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 461/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 460/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji