ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach – bezpieczny i ekonomiczny budynek oświatowy”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 430/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Godny dojazd podstawą komunikacji – Wobały – Przesławki – DW651 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 429/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 428/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pluszkiejmy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 427/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kiepojcie
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 426/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 425/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektor ds. obronnych i ogólnych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 424/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 423/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 422/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 421/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji