ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 573/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczania miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 572/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 571/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 570/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 569/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 568/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 567/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej i innymi ustawami.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 566/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 558/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 565/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 564c/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji