ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Dubeninki celem wyboru sołtysa
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 459/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 458/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 457/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 456/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 455/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 454/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 453/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 452/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 451/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 450/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji