ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Zarządzenie 188/2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: 2017-03-01

Data podjęcia/podpisania: 2017-02-28

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie:

art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 ze zm.)

Treść:

zarządza się co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania wszystkich pracowników urzędu, GCK oraz GOPS z Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§3
Traci moc Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 r.

Załączniki