ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XXVIII/231/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 500/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 499/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 498/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 497/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 496/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń w remizach OSP
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 495/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 494/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji