ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

Zarządzenie 375/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-17

Data wejścia w życie: 2022-01-17

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2022 r.

Na podstawie:

art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XXI/168/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022r. (Dz.Urz. woj.warm-maz. poz 5279)

Treść:

zarządza się co następuje:
 
§ 1.
Ogłasza się otwarty nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dubeninki w formie wsparcia w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:
  1. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw,
  2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  3. promocji i organizacji wolontariatu,
  4. pomoc społeczna uczniów i studentów,
  5. rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  6. ratownictwa i ochrony ludności.
 
§ 2.
Warunki naboru określa załącznik do zarządzenia.
 
§ 3.
Informację o naborze publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubeninki www.dubeninki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Gminy Dubeninki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-17 13:38:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-17 13:42:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20 12:19:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)