ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

Zarządzenie 436/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2024

Data podjęcia/podpisania: 2022-07-06

Data wejścia w życie: 2022-07-06

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie:

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, z późn. zm.)

Treść:

zarządzam co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Dubeninki, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
  1. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Wójt Gminy Dubeninki
  2. Z-ca Szefa Zespołu – Sekretarz Gminy Dubeninki
  3. Członkowie Zespołu:
  • Skarbnik Gminy
  • Kierownik Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
  • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach
  • Podinspektor ds. Obronnych i Ogólnych
§ 2. W skład Zespołu mogą wchodzić również inne osoby wyznaczone przez kierownika w zależności od potrzeb.
§ 3. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  1. Ocena występujących potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i prognozowanie tych zagrożeń.
  2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących ich wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
  3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
  4. Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
§ 4. Zadania, tryb pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Siedzibą pracy Zespołu jest budynek Urzędu Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dubeninki.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania „Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” w Dubeninkach.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-06 10:13:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-06 10:16:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-06 10:16:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
585 raz(y)