ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2181
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
VII/54/03
Status
Brak
Lp: 2182
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
VII/53/03
Status
Brak
Lp: 2183
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
VII/52/03
Status
Brak
Lp: 2184
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie bonifikaty od ceny zbywanych lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
VII/51/03
Status
Brak
Lp: 2185
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
VII/50/03
Status
Brak
Lp: 2186
Data podjęcia
2003-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
VII/49/03
Status
Brak
Lp: 2187
Data podjęcia
2003-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska
Nr aktu prawnego
VI/48/03
Status
Brak
Lp: 2188
Data podjęcia
2003-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Dubeninki ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Nr aktu prawnego
VI/47/03
Status
Brak
Lp: 2189
Data podjęcia
2003-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dubeninki do „Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin Ełk-Gołdap-Olecko
Nr aktu prawnego
VI/46/03
Status
Brak
Lp: 2190
Data podjęcia
2003-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników
Nr aktu prawnego
VI/45/03
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji