Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXVI/219/22

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXVI/22

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-17

Data wejścia w życie: 2023-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie:

art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Dubeninki:
 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Stawka podatku (w złotych)
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
572
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
858
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
968
 
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
14
572
682
14
15
682
803
15
 
913
1595
Trzy osie
12
19
682
803
19
21
858
968
21
23
968
1254
23
25
1254
1947
25
 
1254
1947
Cztery osie i więcej
12
25
858
968
25
27
968
1375
27
29
1375
2057
29
31
2057
2970
31
 
2057
2970
 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1100,00 zł.
 
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
25
638
803
25
31
803
1199
31
 
1771
2343
Trzy osie i więcej
12
40
1661
2057
40
 
2112
3091
 
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 825,00 zł.
 
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
25
330
517
25
 
517
847
Dwie osie
12
28
407
517
28
33
858
1089
33
38
1089
1595
38
 
1485
2057
Trzy osie i więcej
12
38
913
1254
38
 
1254
1595
 
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 
Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
Stawka podatku (w złotych)
mniejszej niż 22 miejsca
968
równej lub większej niż 22 miejsca
1661
 
§ 2. Traci moc Uchwała nr 118/XV/20 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-25 08:42:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-25 08:44:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 12:49:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
489 raz(y)